UNDANG-UNDANG & PEKELILING
 UNDANG-UNDANG
SPAJ DITUBUHKAN DAN MENJALANKAN TANGGUNGJAWABNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN SEPERTI BERIKUT :-
1. UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI JOHOR - TAHUN 1895
2. ENAKMEN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR
  UNDANG-UNDANG BIL.4 TAHUN 1959
3. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB PERKHIDMATAN NEGERI JOHOR 1969
4. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI JOHOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 [PINDAAN 2003]
5. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993 [PINDAAN 2003]
6. PERINTAH-PERINTAH AM
7. PEKELILING-PEKELILING PERKHIDMATAN AWAM
8. UNDANG-UNDANG MALAYSIA
9. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN AWAM
 PEKELILING & GARIS PANDUAN
1. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
  - BILANGAN 1 TAHUN 1997
Garis Panduan Di Dalam Pertukaran Perkhidmatan Di Bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
 2. Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
  - BILANGAN 1 TAHUN 2000
Garis Panduan Dalam Peraturan Pelanjutan Tempoh Percubaan.

-BILANGAN 2 TAHUN 2000
Tatacara Penetapan Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan Anggota Perkhidmatan Awam Di Bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
3. Pekeliling Perkhidmatan
- BILANGAN 15 TAHUN 2001
Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

- BILANGAN 17 TAHUN 2002
Panduan pertukaran pelantikan.

-BILANGAN 4 TAHUN 2002
Perlaksanaan Sistem Saraan Baru Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan.

- BILANGAN 1 TAHUN 2003
Kaedah Penetapan gaji Permulaan Pegawai Yang Dinaikkan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.
4. Surat Jabatan Perkhidmatan
  - BILANGAN 1 TAHUN 2002
Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mengikut Sistem Terbuka Bagi Maksud Pelantikan Ke Pelantikan Awam.

- BILANGAN 4 TAHUN 2002
Kelayakan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam.

- BILANGAN 11 TAHUN 2002
Kelayakan Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia menggunakan nilai gred mata pelajaran bagi maksud pelantikkan ke perkhidmatan awam.
5. Surat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  - JPA.241/20/36Jld.(12) bertarikh 31.10.2001
Kelulusan Pengecualian Mengikut Semula Kursus Induksi.
9. Surat Pekeliling Am Kerajaan Johor
- BILANGAN 5 TAHUN 2002
Peranan, Tugas Dan Perjawatan Penghulu Negeri Johor