POLISI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

Kerajaan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang disediakan melalui laman web ini.

Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.


Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.


Pautan kepada Rangkaian Lain

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.


Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.


Polisi Maklumat

Sekira wujudnya sebarang percanggahan dalam penggunaan definisi dan / atau taksiran istilah dalam maklumat di dalam halaman/muka surat ini, versi Bahasa Melayu akan digunakan.


Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.


Untuk bantuan mengenai portal/halaman/perkhidmatan sila hubungi :
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor
Aras 3, Blok A, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak
Kota Iskandar, 79000 Iskandar Puteri, Johor DT
Telefon : (07) 266 6413/29 Faks: (07) 2909891

Sebarang pertanyaan / aduan boleh emelkan kepada webmaster.spaj@johor.gov.my