PANDUAN MENGHADAPI TEMUDUGA
 Alamat & Pusat Temu Duga
Sila gerakkan tetikus (mouse) ke daerah di papran peta dibawah untuk mendapatkan maklumat pusat temu duga.
*nota: sila accept pop-up blocker sekiranya tiada paparan maklumat pusat temuduga

*Sebarang perubahan alamat akan dimaklumkan didalam surat panggilan temuduga
 Etika Pemakaian

Penyediaan Dokumen / Sijil

Calon-calon yang dipanggil temuduga dikehendaki membawa bersama-sama dokumen seperti dibawah :-
(Calon-calon dinasihatkan untuk menyusun dokumen mengikut turutan dibawah dan sebaik-baiknya memasukkan semua dokumen ke dalam "CLEAR FOLDER")
1. Borang SPAJ.01 (Dicetak berwarna/jika tiada sila sertakan gambar berukuran passport)
2. Salinan dan Kad Pengenalan (myKad)
3. Salinan dan Sijil Asal Kelahiran/Surat Beranak
4. Salinan dan Sijil Asal Kelulusan Peperiksaan LCE/SRP/PMR
5. Salinan dan Sijil Asal Kelulusan Peperiksaan MCE/SPM/SPVM
6. Salinan dan Sijil Asal Kelulusan Peperiksaan HSC/STPM
7. Salinan dan Sijil Asal Berhenti Sekolah Menengah
8. Salinan dan Sijil Asal Kelulusan Diploma/Ijazah beserta transkrip penuh semester
9. Salinan dan Sijil Asal Kemahiran Komputer (jika ada)
10. Salinan dan Sijil Asal Persekolahan Sekolah Agama (jika ada)
11. Sijil-sijil lain yang berkaitan dengan jawatan dipohon/ Surat Akuan (jika ada)
12. Salinan Penyata Perkhidmatan yang terkini yang telah dikemaskinikan dan Laporan Prestasi Tahunan untuk tiga (3) tahun terakhir diakui sah oleh jabatan (bagi calon kakitangan Kerajaan)


a) Adalah ditegaskan bahawa dokumen-dokumen yang dinyatakan di atas adalah sangat MUSTAHAK. Tanpa dokumen-dokumen tersebut calon tidak dibenarkan menghadiri sesi temu duga dan permohonan jawatan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan seterusnya ditolak.

b) Calon-calon dikehendaki berpakaian kemas bersesuaian dengan imej Anggota Perkhidmatan Awam.

c) Sekiranya calon gagal menghadirkan diri pada tarikh temu duga ini tanpa makluman lebih awal maka calon dianggap menolak tawaran temu duga tersebut dan sebarang rayuan tidak akan di layan.

d) Segala perbelanjaan dan tuntutan berhubung dengan temu duga ini adalah dibawah tanggungan calon sendiri.

e) Sila layari portal Johorcareer untuk mengemaskini maklumat kehadiran temu duga pada pautan url http://johorcareer.johor.gov.my