VISI SURUHANJAYA

Melantik anggota-anggota perkhidmatan awam yang berkualiti dan cemerlang.

 

MISI SURUHANJAYA

Melantik anggota-anggota perkhidmatan awam yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk perkhidmatan awam negeri Johor.

 

OBJEKTIF SURUHANJAYA

Melantik, mengesahkan, memasukkan ke jawatan berpencen, menaikkan pangkat, menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan awam negeri Johor.