MAKLUMAT JAWATAN

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor adalah pihak kuasa melantik penjawat awam bagi berkhidmat didalam Pentadbiran Kerajaan Johor. Pada halaman ini memaparkan senarai jawatan dibawah bidang kuasa lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor yang boleh dipohon semasa iklan jawatan kosong bagi jawatan tersebut diiklankan. Untuk maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan ada seperti berikut :

KELAYAKAN IJAZAH / SARJANA MUDA
KELAYAKAN DIPLOMA / STP/ STPM / HSC / SIJIL POLITEKNIK @ INSTITUSI

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) adalah layak untuk dipertimbangkan pelantikan ke jawatan yang bersesuaian di peringkat STPM berdasarkan tahap kelulusan berikut:
1. Lulus sekurang-kurangnya tiga (3) mata pelajaran atas Gred C dengan NGMP 2.00 dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu (1) peperiksaan STPM; atau
2. Lulus dua (2) mata pelajaran dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu (1) peperiksaan STPM dengan syarat kedua-dua mata pelajaran yang lulus itu mestilah sekurang-kurangnya mendapat:
 • i. Gred B dan B (NGMP 3.00 dan 3.00); atau
 • ii. Gred B+ dan B- (NGMP 3.33 dan 2.67); atau
 • iii. Gred A- dan C+ (NGMP 3.67 dan 2.33); atau
 • iv. Gred A dan C (NGMP 4.00 dan 2.00); atau
3. Lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran atas Gred C (NGMP 2.00) dan dua (2) mata pelajaran atas Gred C-, D+ atau D (NGMP 1.67, 1.33 atau 1.00) serta lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu (1) peperiksaan STPM; atau
4. Lulus sekurang-kurangnya empat (4) mata pelajaran yang berlainan atas Gred C (NGMP 2.00) dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam STPM yang dikumpulkan dalam dua (2) peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2005

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) adalah layak untuk dipertimbangkan pelantikan ke jawatan yang bersesuaian di peringkat STPM berdasarkan tahap kelulusan berikut:
1. Lulus sekurang-kurangnya empat (4) mata pelajaran pada peringkat Maqbul dalam satu peperiksaan dengan kombinasi mata pelajaran berikut:
 • i. dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, satu (1) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan satu (1) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • ii. satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, dua (2) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan satu (1) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • iii. satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, satu (1) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan dua (2) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • iv. dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan dua (2) mata pelajaran dalam bidang Syariah; atau
 • v. dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan dua (2) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • vi. dua (2) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan dua (2) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • vii. tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan satu (1) mata pelajaran dalam bidang Syariah; atau
 • viii. tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan satu (1) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • ix. satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
 • x. satu (1) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau
2. Lulus sekurang-kurangnya empat (4) mata pelajaran pada peringkat Maqbul yang dikumpulkan daripada peperiksaan yang diduduki dalam tempoh tiga (3) tahun mulai dari tarikh keputusan peperiksaan yang pertama kali diduduki dengan kombinasi mata pelajaran seperti di perenggan (1)(i) hingga (x) di atas.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2009


1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29 
2. Penghulu Gred NP29
3. Penolong Akauntan Gred W29
4. Penolong Jurutera Landskap Gred JA29
5. Penolong Juruaudit Gred W29
6. Penolong Jurutera Awam Gred JA29
7. Penolong Kurator Gred S29
8. Penolong Pegawai Belia & Sukan S29
9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29
10. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S29
11. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C29
12. Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Gred JA29
13. Penolong Pegawai Pertanian Gred G29
14. Penolong Pegawai Sains Gred C29
15. Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA29
16. Penolong Pegawai Syariah Gred LS29
17. Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
18. Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
19. Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C29
20. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29
21. Penolong Pegawai Veterinar Gred G29
22. Penolong Pemelihara Hutan Gred G29
23. Penolong Pustakawan Gred S29
24. Setiausaha Pejabat Gred N29
25. Penolong Juruukur Bahan Gred JA29
KELAYAKAN SPM / SPM(V) / SPMV / SIJIL KEMAHIRAN

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mengikut sistem terbuka adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan dalam Kumpulan Pelaksana yang bersesuaian yang mensyaratkan SPM tertakluk calon berkenaan memiliki keputusan SPM Sijil Terbuka seperti berikut:
1. Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua (2) daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau
2. Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua (2) mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
3. Memenuhi syarat Bahasa Melayu sama ada Kepujian atau Lulus (mana yang berkenaan) dan mata pelajaran tertentu seperti mana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2002

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki Sijil Vokasional Malaysia (SVM) adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan dalam Kumpulan Pelaksana yang bersesuaian yang mensyaratkan SPM/SVM. Bagi tujuan memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu untuk pelantikan ke Perkhidmatan Awam, calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) seperti berikut:
Syarat Kelulusan Bahasa Melayu Untuk Pelantikan ke Perkhidmatan Awam Syarat Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104)
Kepujian Sekurang-kurangnya Gred 'C'
Lulus Sekurang-kurangnya Gred 'E'

  
1. Juruaudio Visual Gred N19
2. Jurubahasa Gred LA19
3. Juruteknik Komputer Gred FT19
4. Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19
5. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19
6. Pelukis Pelan (Seni Bina) Gred JA19
7. Pembantu Akauntan Gred W19
8. Pembantu Belia & Sukan Gred S19
9. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19
10. Pembantu Juruaudit Gred W19
11. Pembantu Kemahiran Gred H19
12. Pembantu Muzium Gred S19
13. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S19
14. Pembantu Penerbitan Gred N19
15. Pembantu Perikanan Gred S19
16. Pembantu Perpustakaan Gred S19
17. Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19
18. Pembantu Syariah Gred LS19
19. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
20. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) N19
21. Pembantu Veterinar Gred G19
22. Pengawas Hutan Gred G19
23. Pembantu Makmal Gred C19
  
KELAYAKAN PMR

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) seperti berikut adalah layak untuk dipertimbangkan pelantikan ke jawatan dalam Kumpulan Pelaksana yang bersesuaian yang mensyaratkan PMR/SRP iaitu:
1. Memperoleh sekurang-kurangnya Gred 'D' dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Matematik; dan
2. Bagi skim perkhidmatan yang mensyaratkan Kepujian dalam mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Melayu, calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya Gred 'C' dalam mata pelajaran berkenaan.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1998

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memiliki kelayakan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) seperti berikut adalah layak untuk dipertimbangkan pelantikan ke jawatan dalam Kumpulan Pelaksana yang bersesuaian yang mensyaratkan PT3/PMR iaitu:
1. Memperoleh sekurang-kurangnya Gred 'E' dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Matematik; dan
2. Bagi skim perkhidmatan yang mensyaratkan 'kepujian' dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya Gred 'C' dalam mata pelajaran berkenaan.

  
1. Pemandu Kenderaan Gred H11
2. Pembantu Awam Gred H11
3. Pembantu Operasi Gred N11
4. Pengawal Keselamatan Gred KP11
5. Pengawas Hutan Gred G11
6. Penghantar Notis Gred N11