JADUAL DAN KEPUTUSAN TEMU DUGA
 
 PENGUMUMAN TERKINI
 PIAGAM PELANGGAN

Kami adalah bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama.Dengan itu kami berjanji:

 

# Memastikan Surat Pelantikan dikeluarkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja selepas Mesyuarat Pelantikan.

# Memastikan Surat Pengesahan Lantikan dikeluarkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh perakuan yang lengkap diterima.

# Memastikan permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen diproses dan diselesaikan dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh perakuan yang lengkap diterima.

# Memastikan permohonan Rayuan Tindakan Tatatertib dan Rayuan Kenaikan Pangkat diproses dan diselesaikan dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh perakuan yang lengkap diterima.


Lihat Terperinci