PENGERUSI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama :Y.B. Dato' Haji Marsan Bin Kassim

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL


Nama :Tuan Hj. Mohd Jaffar Bin Hj. Awang

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2014 Hingga 18 Mac 2016

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama :Tuan Hj. A. Jabar Bin Md. Tahir

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 1 Jun 2014 Hingga 18 Mac 2016

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama :Y.B. Dato' Haji Abd. Razak Bin Hassan

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 1 Ogos 2015 Hingga 18 Mac 2016

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama :Tuan Haji Norizan Bin Kulob

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018