PENGERUSI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama : Y.B. Dato' Haji Marsan Bin Kassim

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2018 Hingga 18 Mac 2021

 

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL


Nama : Y.B. Dato' Haji Abd. Razak Bin Hassan

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 1 Ogos 2015 Hingga 18 Mac 2016

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

- Lantikan Ketiga : 19 Mac 2018 Hingga 31 Julai 2020

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama : Tuan Haji Norizan Bin Kulob

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2016 Hingga 18 Mac 2018

 

- Lantikan Kedua : 19 Mac 2018 Hingga 18 Mac 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama : Tuan Haji Muji Bin Salimon

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2018 Hingga 18 Mac 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JOHOR

PROFIL

Nama : Tuan Haji Ramly Bin Jusoh

 

Maklumat Pelantikan :

 

- Lantikan Pertama : 19 Mac 2018 Hingga 18 Mac 2021